МОРСЬКА ЦАРІВНА

Я дивився, як тебе
Обняла моря теплого хвиля,

Read More